ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Αδελφότητα κατά πληροφορίες ιδρύθηκε ανεπίσημα το 1946 με 1947, επίσημα δε το 1951 βάση της υπ' αριθμ. 7801/51 απόφασης του Πρωτοδικείου Αθηνών. Ο πρώτος που συνέλαβε την ιδέα της ίδρυσής της ήταν ο Χρήστος Κων. Μπανιάς άνθρωπος δραστήριος και εμπνευσμένος από πατριωτικά αισθήματα και για να γλυκάνει την προς την ιδιαιτέρα του πατρίδα τους Μελισσουργούς νοσταλγία, μάζεψε τους ολίγους τότε ξενιτεμένους πατριώτες μας στην Αθήνα και δημιούργησαν την Αδελφότητα, με πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο τους Χρήστο Κων. Μπανιά, Ευάγγελο Καραβασίλη, Αριστείδη Τσίγα, ο οποίος από την πρώτη στιγμή μέχρι το τέλος της ζωής του ενδιαφέρθηκε γι αυτήν και που το μαγαζί του στην Αθήνα ήταν ο τόπος συγκέντρωσης του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου και συναντήσεις των πατριωτών, Αθανάσιο Τσίκο, Κώστα Μποτσώλη και Αλέκο Πλάκα.

Αλλά με το θάνατο του Χρήστου Μπανιά (ίσως 1954) η Αδελφότητα έμεινε ανενεργή μέχρι το 1964. Στις 21-1-1964 έγινε Γενική Συνέλευση ανανέωσης λειτουργίας τής Αδελφότητας και επί παρόντων 54 μελών εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τους:

1) Πρόεδρο: Νικόλαο Χρ. Παπακώστα (ακούραστο, δραστήριο και εμπνευσμένο από πατριωτικά αισθήματα)
2) Αντιπρόεδρο: Γιάννη Γ. Χρόνη
3) Γραμματέα: Νικόλαο Δ. Τρομπούκη
4) Ταμία: Αριστείδη Χρ. Τσίγα
Μέλη :
5) Αθανάσιο Τσίκο
6) Αλέκο Πλάκα
7) Δημήτριο Μαστρογιάννη

Στις 30-5-1965 έγινε Γενική Συνέλευση και εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τους:

1) Πρόεδρο: Νικόλαο Παπακώστα
2) Αντιπρόεδρο: Αθανάσιο Χρ. Μαστρογιάννη
3) Γραμματέα: Νικόλαο Γιώτη
4) Ταμία: Αριστείδη Τσίγα
5) Νικόλαο Τρομπούκη
6) Αθανάσιο Τσίκο
7) Αλέκο Πλάκα, στις 19-9-1968 παραιτείται και τη θέση του παίρνει ο Γιάννης Σούρλας.

Στις 26-11-1969 συγκροτείται επιτροπή από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη από τους:

1) Νικόλαο Παπακώστα
2) Αθανάσιο Μαστρογιάννη
3) Νικόλαο Τρομπούκη
4) Αριστείδη Τσίγα

με σκοπό να πραγματοποιήσει ενέργειες και παραστάσεις στα αρμόδια Υπουργεία για να μείνει το χωριό στη σημερινή του θέση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιτροπή κατόρθωσε να φέρει σε πέρας την υπόθεση και να παραμείνει το χωριό στη σημερινή του θέση, ανατρέποντας ήδη απόφαση της κυβέρνησης για μεταφορά του χωριού στη θέση Φτέρη Πράμαντας. Η απόφαση αυτή της κυβέρνησης στηρίζετε:
 α) στην εσφαλμένη πληροφορία που είχε ότι δήθεν οι μόνιμοι κάτοικοι του χωριού είναι 37 οικογένειες αντί των 300 που πραγματικά ήταν, αγνοώντας παντελώς τους Μελισσουργιώτες που για επαγγελματικούς λόγους (ήταν κτηνοτρόφοι), αναγκάζονταν να ξεχειμωνιάσουν μακριά από το χωριό τους. (Τονίζεται εξ άλλου ότι το χωριό μας, Μελισσουργοί, είναι κατοχυρωμένο διά νόμου ότι είναι μεταβατικό) και
 β) στην πραγματογνωμοσύνη ειδικής επιτροπής ότι το χωριό είναι σεισμογενής περιοχή, την οποία ανέτρεψε η επιτροπή του Δ.Σ. της Αδελφότητας, αποδεικνύοντας ότι TO χωριό είναι απλώς σεισμόπληκτο και επιμένοντας να γίνει δεύτερη πραγματογνωμοσύνη, η οποία τελικά έγινε και δικαίωσε την Αδελφότητα, που βοήθησε και στη χορήγηση δανείων προς τους σεισμοπαθείς.

18-01-1970: Γενική Συνέλευση. Νέο Διοικητικό Συμβούλιο με τους:

1) Πρόεδρο: Νικόλαο Παπακώστα
2) Αντιπρόεδρο: Αθανάσιο Μαστρογιάννη
3) Γραμματέας: Σπύρο Δημ. Μαστρογιάννη
4) Ταμία: Αλέκο Υψηλό
5) Νικόλαο Τρομπούκη
6) Ξενοφώντα Χαρίση
7) Γιάννη Ρίζο

Μια άλλη επίσης ενέργεια της Αδελφότητας ήταν η απόφαση που πήρε στις 6-05-1970 το Δ.Σ. να κτιστεί Δημοτικό Σχολείο στο χωριό και στη θέση Κάμπος, με παράλληλη παραχώρηση λωρίδας γης από το Νεκροταφείο, αλλά η ιδέα ναυάγησε, γιατί προσέκρουσε στην άρνηση της κοινότητας να παραχωρήσει τη συμπληρωματική λωρίδα γης του Νεκροταφείου. Σημειώνεται ότι είχαν πραγματοποιηθεί ενέργειες προς τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων, ο οποίος υποσχέθηκε την πραγματοποίηση του έργου, υπό την προϋπόθεση ότι θα παραχωρείτο το απαιτούμενο οικόπεδο.

21-05-1972: Γενική Συνέλευση, νέο Διοικητικό Συμβούλιο:
1) Πρόεδρος: Νικόλαος Τρομπούκης
2) Αντιπρόεδρος: Σωτήρης Δ. Μαστρογιάννης
3) Γραμματέας: Γεώργιος Κ. Παπακώστας
4) Ταμίας: Δημήτρης Μίχος

Σύμβουλοι:
5) Σωτήρης Παπαχρηστάκης
6) Γιάννης Ρίζος
7) Αθανάσιος Μαστρογιάννης, παραιτείται και τη θέση του παίρνει ο Γεώργιος Παπαγιάννης.

31-03-1974
: Γενική Συνέλευση, νέο Διοικητικό Συμβούλιο:

1) Πρόεδρος: Νικόλαος Τρομπούκης
2) Αντιπρόεδρος: Αριστείδης Τσίγας
3) Γραμματέας: Γεώργιος Κ. Παπακώστας
4) Ταμίας: Σωτήρης Παπαχρηστάκης

Σύμβουλοι:
5) Αθανάσιος Πανταζής
6) Γιάννης Ρίζος
7) Βαγγέλης Τσίγας

28-03-1976: Γενική Συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο με τους:

1) Πρόεδρος: Νικόλαος Τρομπούκης
2) Αντιπρόεδρος: Αναστασία Γρ. Παττττά
3) Γραμματέας: Σπύρος Δημ. Μαστρογιάννης
4) Ταμίας: Σωτήρης Παπαχρηστάκης
Σύμβουλοι:
5) Τσίγας Βαγγέλης
6) Παναγιώτης Ρίζος
7) Χρήστος Σούρλας


1-10-1978: Γενική Συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο με τους:

1) Πρόεδρος: Σωκράτης Παπακώστας
2) Αντιπρόεδρος: Θεόδωρος Θεοδώρου
3) Γραμματέας: Χρήστος Παππάς
4) Ταμίας: Σωτήρης Παπαχρηστάκης
Σύμβουλοι:
5) Νικόλαος Νασούλας
6) Παναγιώτης Ρίζος
7) Παναγιώτα Βάσση, παραιτείται και τη θέση του παίρνει ο Αλέκος Υψηλός


5-10-1980: Γενική Συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο με τους:

1) Πρόεδρος: Σωκράτης Παπακώστας
2) Αντιπρόεδρος: Θεόδωρος Θεοδώρου
3) Γραμματέας: Μαρία Τασιούλα
4) Ταμίας: Λάμπρος Καλιαρντάς
Σύμβουλοι:
5) Κων/νος Μποτσώλης
6) Παναγιώτης Ρίζος
7) Αθανάσιος Μαστρογιάννης, παραιτείται και τη θέση του παίρνει ο Δημήτριος Μπανιάς

31-10-1982: Γενική Συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο με τους:

1) Πρόεδρος: Σωκράτης Παπακώστας
2) Αντιπρόεδρος: Θεόδωρος Θεοδώρου
3) Γραμματέας: Νικόλαος Καψάλας
4) Ταμίας: Γεώργιος Κ. Παπακώστας
Σύμβουλοι:
5) Νικόλαος Νασούλας
6) Παναγιώτης Ρίζος
7) Τρομπούκης Κων/νος

10-11-1984: Γενική Συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο με τους:

1) Πρόεδρος: Αθανάσιος Χρ. Μαστρογιάννης
2) Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Γκορόγιας
3) Γραμματέας: Βάσση Παναγιώτα, παραιτείται και τη θέση του παίρνει ο Γεώργιος Τσίκος
4) Ταμίας: Γεώργιος Κολιοττάνος
Σύμβουλοι:
5) Γεώργιος Γρ. Παππάς
6) Δημήτριος Ψηλός
7) Δημήτριος Γκίζας, παραιτείται και τη θέση του παίρνει ο Γεώργιος Κολιοπάνος

23 & 30-11-1986: Γενική Συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο με τους:

1) Πρόεδρος: Δημήτριος Γκορόγιας
2) Αντιπρόεδρος: Αθανάσιος Μαστρογιάννης
3) Γραμματέας: Γεώργιος Τσίκος
4) Ταμίας: Απόστολος Παππάς
Σύμβουλοι:
5) Σωκράτης Παπακώστας
6) Θεόδωρος Θεοδώρου
7) Γεώργιος Κολιοπάνος

15-12-1988: Γενική Συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο  με τους:

1) Πρόεδρος: Μαστρογιάννης Χρ. Αθανάσιος
2) Αντιπρόεδρος:  Παπακώστας Ν. Σωκράτης
3) Γραμματέας: Τσίκος Αθαν. Γεώργιος
4) Ταμίας: Ψηλός Δημήτριος
Μέλη:
5) Γκορόγιας Δημήτριος
6) Κολιοπάνος Γεώργιος
7) Καραδήμας Γεώργιος

24-11-1990: Γενική Συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο με τους:

1) Πρόεδρος: Παπακώστας Σωκράτης
2) Αντιπρόεδρος: Θεοδώρου Θεόδωρος
3) Γραμματέας: Ρίζος Νίκος
4) Ταμίας: Ψηλός Δημήτριος
Μέλη:
5) Μαστρογιάννης Αθανάσιος
6) Γκορόγιας Δημήτριος
7) Τζίμας Νικόλαος

14-11-1992: Γενική Συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο με τους:
1) Πρόεδρος: Παπακώστας Σωκράτης
2) Αντιπρόεδρος: Γκορόγιας Δημήτριος
3) Γραμματέας: Καψάλας Νικόλαος
4) Ταμίας: Ψηλός Δημήτριος
Μέλη:
5) Μαστρογιάννης Αθανόσιος
6) Παππάς Χρήστος
7) Ρίζος Ανδρέας

27-11-1994: Γενική Συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο με τους:
1) Πρόεδρος: Καψάλας Νικόλαος
2) Αντιπρόεδρος: Γκούντας Κώστας
3) Γραμματέας: Ξηροπόταμος Σπύρος
4) Ταμίας: Ψηλός Δημήτριος
Μέλη:
5) Γιώτη Χαρίκλεια
6) Καλιαρντάς Λάμπρος
7) Τζίμας Λάμπρος

10-11-1996: Γενική Συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο με τους:
1) Πρόεδρος: Καψάλας Νικόλαος
2) Αντιπρόεδρος : Τζίμας Λάμπρος
3) Γραμματέας: Παπαφώτης Αριστοτέλης
4) Ταμίας: Ψηλός Δημήτρης
Μέλη:
5) Καλιαρντάς Λάμπρος
6) Παπαγιάννης Αλέξης
7) Καραμάνης Γιώργος

15-11-1998: Γενική Συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο με τους:

1) Πρόεδρος: Καψάλας Νικόλαος
2) Αντιπρόεδρος: Καλιαρντάς Κων. Λάμπρος
3) Γραμματέας: Καραμάνης Γεώργιος
4) Ταμίας: Ψηλός Δημήτρης
Μέλη:
5) Τζίμας Λάμπρος
6) Μαστρογιάννης Σπ. Δημήτριος
7) Παπαγιάννης Αλέξης

12-11-2000: Γενική Συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο με τους:
1) Πρόεδρος: Καψάλας Νικόλαος
2) Αντιπρόεδρος: Ψηλός Δημήτριος
3) Γραμματέας: Τσίγα Κατερίνα
4) Ταμίας: Τζίμας Λάμπρος
Μέλη:
5) Καλιαρντάς Κων. Λάμπρος
6) Γκορόγιας Δημήτριος
7) Καραμάνης Γιώργος

24-11-2002: Γενική Συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο με τους:
1) Πρόεδρος: Τζίμας Λάμπρος
2) Αντιπρόεδρος: Γκορόγιας Δημήτριος
3) Γραμματέας: Μαστρογιάννης Γεωρ. Δημήτριος
4) Ταμίας: Μαστρογιάννης Κων. Γεώργιος
Μέλη:
5) Κολιοπάνος Γεώργιος
6) Ρίζος Αριστείδης
7) Γκουζούλης Γεώργιος

21-11-2004: Γενική Συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο με τους:
1) Πρόεδρος: Ψηλό Δημήτριο
2)  Αντιπρόεδρος: Καραμάνη Γιώργο
3)Γραμματέας:  Μαστρογιάννης Γεωρ. Δημήτριος
4) Ταμίας: Μαστρογιάννης Κων. Γεώργιος
Μέλη:
5) Τζίμας Λάμπρος
6) Παπαφώτης Τέλης
7) Ραβανός Άρης

19-11-2006: Γενική Συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο με τους:
1) Πρόεδρος: Ψηλό Δημήτριο
2)  Αντιπρόεδρος: Καραμάνη Γιώργο
3)Γραμματέας:  Ραβανός Άρης
4) Ταμίας: Μαστρογιάννης Κων. Γεώργιος
Μέλη:
5) Γιώτη Χαρίκλεια
6) Καλιαρντάς Κων/νος του Βασιλείου
7) Παπαγιάννης Αλέξης

23-11-2008: Γενική Συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο με τους:
1) Πρόεδρος: Ψηλό Δημήτριο
2)  Αντιπρόεδρος: Παπαφώτη Τέλη
3)Γραμματέας:  Γιώτη Χαρίκλεια
4) Ταμίας: Μαστρογιάννης Κων. Γεώργιος
Μέλη:
5) Καπή Γιολάντα
6) Καλιαρντάς Κων/νος του Βασιλείου
7) Ρίζος Βασίλης Παρατήθηκε η κ. Καπή Γιολάντα και τη θέση της ανέλαβε ο Αλέξης Παπαγιάννης

21-11-2010: Γενική Συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο με τους:

1) Πρόεδρος: Ραβανό Άρη

2)  Αντιπρόεδρος: Μαστρογιάννης Κ. Γεώργιος 

3) Γραμματέας:  Καραμάνης Γιώργος
4) Ταμίας: Καλιαρντάς Λάμπρος 

 Μέλη:
5) Κάτσινος Ευάγγελος
6) Υψηλός Αλεξ. Βασίλειος
7) Μπαζιακούλας Παναγιώτης

25-11-2012: Γενική Συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο με τους:

1) Πρόεδρος: Μαστρογιάννης Κ. Γεώργιος

2)  Αντιπρόεδρος: Κάτσινος Ευάγγελος

3) Γραμματέας: Μπαζιακούλας Παναγιώτης
4) Ταμίας: Παππάς Χρήστος 

 Μέλη:
5) Άρης Ραβανός
6) Αλέξης Παπαγιάννης
7) Δήμος καραδήμας.

23-11-2014: Γενική Συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο με τους:

1) Πρόεδρος: Μαστρογιάννης Κ. Γεώργιος

2)  Αντιπρόεδρος: Κάτσινος Ευάγγελος

3) Γραμματέας: Αναστάσιος Φουντουλάκης στη συνέχεια παραιτήθηκε λόγω στράτευσης και τη θέση του ανέλαβε την 3-5-2015 ο Βασίλης Λ. Τζίμας
4) Ταμίας: Αντιγόνη Τσιμπλή - Πολέμη

 Μέλη:
5) Ιωσήφ Φουντουλάκης
6) Αλέξης Παπαγιάννης, ο οποίος κατέλαβε τη θέση του παραιτηθέντος Αναστασίου Φουντουλάκη
7) Λάμπρος Καλιαρντάς.

02-04-2017: Γενική Συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο με τους:

1) Πρόεδρος: Μαστρογιάννης Κ. Γεώργιος

2)  Αντιπρόεδρος: Σωκράτης Παπακώστας

3) Γραμματέας: Χαρά Γιώτη
4) Ταμίας: Αντιγόνη Τσιμπλή - Πολέμη

 Μέλη:
5) Κωνσταντίνος Ν. Ραβανό
6) Δήμητρα Τρομπούκη, <br/>7) Αλέξης Παπαγιάννης.

03-02-2019: Γενική Συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο με τους:

1) Πρόεδρος: Μαστρογιάννης Κ. Γεώργιος

2)  Αντιπρόεδρος: Ευάγγελος Κάτσινος

3) Γραμματέας: Χαρά Γιώτη
4) Ταμίας: Αντιγόνη Τσιμπλή - Πολέμη

 Μέλη:
5) Κωνσταντίνος Ν. Ραβανό
6) Δήμητρα Τρομπούκη, <br/>7) Κωνσταντίνος Ι. Ραβανός.

21-11-2021: Γενική Συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο με τους:

1) Πρόεδρος: Αντιγόνη Πολέμη - Τσιμπλή

2)  Αντιπρόεδρος: Γιάννης Μπανιάς

3) Γραμματέας: Ελένη Μέλιου
4) Ταμίας: Κωνσταντίνος Ι. Ραβανός

 Μέλη:
5) Αικατερίνη Κάτσινου
6) Αθανάσιος Γουΐδας, <br/>7) Θεοδώρα Καράμπελα - Τασούλη.Το άρθρο αυτό προέρχεται από ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΙΩΤΕΣ
http://www.melissourgiotes.gr/