ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΑΘΗΝΑΣ : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εκτύπωση αρχικής σελίδας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Αδελφότητα της Αθήνας χρησιμοποιώντας τους ακόλουθους τρόπους.

Διεύθυνση : Βούλγαρη 8-10 Τ.Κ. 104 37

Τηλ :Πρόεδρος  697-4484100

Fax : 210-8221333 Υπόψη κ. Γιώργου Μαστρογιάννη

E-mail :

Όσες επιχειρήσεις επιθυμούν να καταχωρηθούν στον ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ, παρακαλούμε η επικοινωνία να γίνει μέσω email.


  

[ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΑΘΗΝΑΣ ]